สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

คณะกรรมการติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำโดย นางสาวสิริมา  หมอนไหม  ผู้เชี่ยวชาญ(ผชช.)สพฐ.พร้อมด้วยนางอรนุช  ผชช.สพฐ.,นางสุวารี  เคียงประพันธ์  ผชช.สพฐ.และนางสุนีย์  สิทธิธนะ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียนฯ ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561  ซึ่งในวันแรก ได้ติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านผือวิทยายน อ.เมืองชัยภูมิ และโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) อ.คอนสวรรค์ และวันที่สอง ติดตาม ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  โดยมี นายศักดิ์สว่าง  สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 , บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ศิริรัตน์ หาญเวช