สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สพม.19 จัดมหกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย  นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  เพื่อคัดเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย (กลุ่มเลย 1) เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 8  ธันวาคม 2561

นายวิชัย ปุรัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กล่าวว่า การจัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนของสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย หรือกลุ่มเลย 1  ทั้งหมด 16 โรงเรียน แบ่งสนามการแข่งขันออกเป็น 2 สนามคือ สนามแข่งขันโรงเรียนเลยพิทยาคม และสนามการแข่งขันโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียนในกลุ่มได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความรักสามัคคี และเป็นการเฟ้นหาตัวแทนนักเรียนของกลุ่มฯ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 8  ธันวาคม 2561

 

……………………………………………….

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2459005697459495&__xts__%5B0%5D=68.ARC1BJ3xwFa85n-5ZV8xsF9TQIHkAYObWYVidL46xeopgqZqmIbvPckNclzDfWszi7YPqfENykrta1SgolpE8XToXrBk1qtborzg3ew6d9LwmvXgpQC1UJofWzY4l3sQoDURa2eCs9GHty17Pd1-3RyL6zyz9kKw2VeWHO1_Jr3FkFvcFjMZOnY5oTPX8p4VDG3xp0cc_2Q&__tn__=-UC-R