++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทำสัญญาจ้างและ พบปะครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2562+++

^^^ วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติพบปะ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการจ้าง และทำสัญญาจ้าง  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี งบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ได้รับจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน  17  อัตรา  มารายงานตัว 16  อัตรา  กำลังดำเนินการสรรหา  1  อัตรา  โดยจะจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด  ตามแนวทางการพิจารณาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามลำดับความจำเป็นดังนี้

1.สถานศึกษาขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 250 คน) ที่มีข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และมีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์  ก.ค.ศ.

2.สถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบ กรณีไม่สามารถจัดคืนอัตราเกษียณอายุ

3.สถานศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูตามวิชาเอก ซึ่งในการกำหนดสาขาวิชาเอกให้พิจารณาตามความจำเป็นและขาดแคลนตามความต้องการของสถานศึกษา   ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ++++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน