สพม.34 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป และประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
โอกาสนี้ นายเจดีย์  เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก