สพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันพุธที่ 23  ตุลาคม 2562  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย  โดยเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป  และเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) ซึ่งมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ  มีข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน