สพป.เลย เขต ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่ลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มอำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป และวางพวงมาลา ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกคนมาตราบเท่าทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง หรือ พ.ศ. ๒๔๑๑ รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี ๒๒ วัน เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา ๕๗ พรรษา โดยมักจะเรียกพระนามว่า “พระปิยมหาราช” แปลว่า ราชายิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นที่รัก และ”พระพุทธเจ้าหลวง” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ มีการนำธนบัตรและเหรียญบาทมาใช้ในประเทศ ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑล เทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ ทรงริเริ่มสร้างทางรถไฟ สายแรก กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา ทรงก่อตั้งไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ ที่สำคัญอีกมากมาย    มีข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก โดยมี นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานในพิธี