กฐินสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ..นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ซึ่งนำมาบริจาคเพื่อร่วมสมทบยอดกฐินสามัคคี  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำปี 2562   ซึ่ง  จะนำไปทอดถวาย ณ วัดศรีสุข  บ้านหนองลุมพุก ต.โนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562  นี้