โรงเรียนไชยะวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมแสดงโขน งานทอดกฐินพระราชทานวัดพระปรางค์

นายเมธี  จุมพลศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา นำคณะโขนของนักเรียนโรงเรียนไชยะวิทยา ร่วมแสดงงานกฐินพระราชทาน

การแสดงโขน ตอนยกรบของนักเรียนโรงเรียนไชยะวิทยา ในงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดพระปรางค์ วัดอารามหลวง

 

เป็นการร่วมแสดงเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงเพื่อให้ประชาชนและผู้ร่วมงานได้กลิ่นอายของศิลปะด้านการแสดง

นอกจากการแสดงโขนแล้ว ยังมีการละเล่นเรือบก ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านอีกหนึ่งการแสดงในงานพิธีทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้

โขนยกรบของนักเรียน เรียกความสนใจและความชื่นชอบจากผู้มาร่วมงานอย่างมาก

โดยมี  นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ  อดีตประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด  เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้

การนำทีมนักเรียนเพื่อแสดงโขน ตอนยกรบ และการแสดงเรือบก โดย นายเมธี  จุมพลศรี (ยืนขวามือ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา

โดยการทอดกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร  พระอารามหลวงชั้นเอก (วัดพระปรางค์) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่ง

ของชาวอำเภอศรีสัชนาลัย  ซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึง

ศิลปวัฒนธรรม