กลุ่ม CEO พยุห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมอ่านออก เขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ  เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอ่านออก เขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อ.พยุห์ จำนวน 150 คน ร.ร.ชุมชนหนองสังข์ อ.วังหิน จำนวน 6 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผอ.ร.ร.กระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.พยุห์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

 

Parichat Ardsamdang