สพป.ชลบุรีเขต ๓ : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาคันทรง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาคันทรง โดยมีนายทวีศักดิ์  บังคม ผอ.โรงเรียนบ้านเขาคันทรงให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมสำหรับก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรครู และนักเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  https://www.facebook.com/chon333/