สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ประธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันกว่า 400 คน

ทั้งนี้ เพื่อรับคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ พร้อมทั้งได้ให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้ร่วมวางแผน หารือแนวทางการตัดสินกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ 11 สนามการแข่งขันในอำเภอภูเขียว ได้แก่ โรงเรียนภูมิวิทยา, โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา), โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว), โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน, โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา, โรงเรียนบ้านหนองกุง, โรงเรียนบ้านห้วยพลวง, โรงเรียนบ้านแดงสว่าง, โรงเรียนเนรมิตศึกษา, หอประชุมอำเภอภูเขียว และหอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต2