++++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ++

^^วันพฤหัสบดี   ที่ 31  ตุลาคม พ.ศ.2562    เวลา 09.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยผู้เชี่ยวชาญ นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  อดีตท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  //แสงเดือน  พิศไหว  ภาพ////ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน