รับเสื้อสามารถผู้ว่าฯ “คนเก่ง” โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35

       นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำนักเรียน ทีมโครงงานวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ Mathematics – Robotic Machine ได้แก่ นายจักรภัทร คำนารักษ์ นายวัชระ ศรีวิชัย นางสาวเบญจรัตน์ บุญเหล็ก และนายณภัทร ชัยเนตร นักเรียนชั้น ม.6/8 เข้ารับเสื้อสามารถ จากนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

เนื่องในโอกาส ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในงาน The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคุณครูบรรเจิด สระปัญญา ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม และได้รับรางวัลเหรียญทอง และ 3 รางวัล Special Awards จาก Shanghai Association of Inventions (เซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia – Norton University (กัมพูชา) และ With the Complement of S.D.B. Ng Siu Mui (ฮ่องกง)

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

โรงเรียนลำปางกัลยาณี/ภาพ