สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5

สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประธานกองทุนฯ จัดพิธีมอบทุนให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาส ในสังกัด ครั้งที่ 5 จำนวน 400 ทุน ๆ ละ 1000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดลงทะเบียนตามรายชื่อขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 400 คน

นายณฐกร  ท่อแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พิธีกรงานมอบทุนการศึกษา

 

นางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานนำเสนอยอดแหล่งได้มาของเงินกองทุนการศึกษา

นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และผู้ทรงเกียรติร่วมพิธีมอบทุน

พระราชวิมลเมธี เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง วัดอารามหลวง  เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (ซ้ายมือ) ประธานฝ่ายสงฆ์  และ พระครูพิพิธธรรมมงคล

          เจ้าอาวาสวัดกลางดง

นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประธานกองทุนฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของกองทุน และการมอบทุนครั้งที่ 5/2562

ประธาน และ ผู้มีเกียรติ ให้เกียรติขึ้นมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 400 ทุน

มอบทุนการศึกษา

จำนวนนักเรียน 400 คน จากทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับมอบทุนการศึกษา

พระราชวิมลเมธี  เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง วัดอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ประธานฝ่ายสงฆ์

นักเรียนรับทุนการศึกษา

นายสุชาติ  ทีคะสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานในพิธี ให้โอวาท แก่นักเรียนผู้เข้ารับทุนการศึกษา

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย มอบผลิตภัณฑ์นมกล่องให้กับนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาทุกคน

นักเรียนรับทุนการศึกษา

rbt