สพม. 34 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สพม. 34 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันคลิปวิดีโอ นวัตกรรมการสอน เเละความคิดสร้างสรรค์ L’innovation et la créativité ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมภาษาฝรั่งเศส และได้รับทุนศึกษาต่อ ด้านการสอน ณ ประเทศฝรั่งเศส https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFWsNvk7M3VI%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3F7NdoljeZPsVMm9ZqeAnNiTUJVgfBnnuZA475vzAZ6h2lhaUTtRq_d6c&h=AT0WL2lmwiPxZqSY_i_drhWF9oqCZ1olBguhKPX-5E8H9-h_kpuQTlBCQhi8l_jeUlmSxbO_AZdvHTcFp83cnjWD_KTbpm912Is9byaN0ScJi5ooXzOBDVOqFRKmiF1-kvHd