กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันจันทร์ที่ 7  ตุลาคม 2562  เวลา 8.00 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/หน่วยและคณะบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และพบปะ มอบนโยบาย รวมทั้งชี้แจง ข้อราชการ  ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง  ๆ  แก่คณะบุคลากร ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1