สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 “ป่าโล่ใหญ่เกมส์”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงฝึกเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ   นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3  “ป่าโล่ใหญ่เกมส์” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์  มุกดาหาร ยโสธร  ร้อยเอ็ด สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชการธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ)  ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการฯ  ระหว่างวันที่  4-14 พฤศจิกายน 2562  ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขต 3  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 15-23 มกราคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดฯและ ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ  ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าววัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้