สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภุมิ เขต 1”   ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ  ข้อราชการ และชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ