ผอ.สพป.ชัยนาท เสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)

วันที่ 8 พ.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนหลัง) ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา(Coaching Team) ซึ่งประกอบด้วย ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.1 และนายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ณ ภูชิดหมอกรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)