สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา นครกาหลง 3”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง ศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา นครกาหลง 3เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ภาคเรียนที่ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย