++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562++

^^^^ วันศุกร์    ที่ 8  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2562  เวลา 09.09 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562  เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษา  ณ  วัดโยธานิมิต (โบสถ์)  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด     ///ธีรธิดา พรหมมาแบน  รายงาน+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน