สพม.19 ทำบุญกฐินพระราชทาน สพฐ.

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนในสังกัด  เข้าร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี 2562 และร่วมบริจาคเป็นปัจจัยจำนวน 20,000 บาท โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นผู้รับมอบ ณ วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง อ.เมืองตราด จ.ตราด