การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่  7   พฤศจิกายน   2561 ที่ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการประชุมขับเคลื่อนการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา “สพฐ.เกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้  กลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุกสังกัด ประเภทกีฬา 7 ประเภท 1. ฟุตบอลชาย 2. วอลเลย์บอลชาย-หญิง 3. เซปักตะกร้อชาย – หญิง 4. ฟุตซอลชาย 5. บาสเก็ตบอลชาย – หญิง 6. วิ่ง 31 ขา 7. คีตะมวยไทย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ระดับประดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี จากการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนทุกสังกัดดำเนินจัดการแข่งขันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ต่อไป