สพป.ลำพูน เขต 2 จัดสรรอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดสรรอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 38 อัตรา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์และอัตราส่วนจำนวนนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มทบริหารงานบุคคล สพป.ลำพูน เขต 2

จัดสรรอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563