๑๔ พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงาน ๑๔ พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ   น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสาวศากุน ศิริพานิช ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน  ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสียหายเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีฯ