สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ พร้อมนี้ ได้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรซึ่งเป็นวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ, ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

 

โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด 45 โรงเรียน รวม 90 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนจากครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มีทักษะอาชีพและพัฒนาเป็นแรงงานมีฝีมือ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้