สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี 4 เขต

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนและเตรียมความพร้อม และมอบหมายความรับผิดชอบในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต โดยกำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงยิมเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันในครั้งนี้