สพป.ลำพูน เขต 2 ถอดประสบการณ์ Action Review

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ถอดประสบการณ์ Action Review ร่วมกับทีมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 และเพื่อติดตามการบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561