จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมจัดทำข้อเสนอแก้ไขข้อปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อเสนอแก้ไขข้อปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว