สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ
ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

       วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา สัปดาห์นี้ดำเนินกิจกรรมโดย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ต่อจากนั้น นายเจตย์ สะสะรมย์ และนายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้พบปะ ชี้แจ้งข้อราชการสำคัญประจำสัปดาห์ให้แก่บุคลากรในสังกัด จัดขึ้นทุกเช้าวันจันทร์  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1