++ ท่านรองสุภาพ กาวิ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ++

^^^วันอังคาร  ที่ 19  พฤศจิกายน พ.ศ.2562  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธาน คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา   อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  //อรุณี  ศรีพันธ์ไพบูลย์ / ภาพ +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน