นักกีฬาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนทีมชาติไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

#สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตัวแทนทีมชาติไทย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาชุคบอล Southeast Asia ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง