สพป.ตาก เขต 1 เดินหน้าประชุมตามแผนบริหารจัดการ ร.ร. ขนาดเล็ก

นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอวังเจ้า จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า จ.ตาก โดยมีนายประสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา และเพื่อให้คุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้.