สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ช่วยเหลือนักเรียนประสบปัญหาอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) จำนวน ๖ ราย

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ไปร่วมมอบเงินบริจาค เสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้แก่ครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)
ด้วยเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียนจำนวน ๖ ราย ซึ่งเป็นนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงหีบ จำนวน ๔ ราย และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย จำนวน ๒ ราย ทางสพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วนั้น วันนี้ เพื่อเป็นการหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย และเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ แก่ครอบครัวของนักเรียน รวมทั้งเพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แก่ครอบครัวของนักเรียน
โดยได้รับเงินช่วยเหลือ และเงินบริจาค จากท่านผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเป็น จำนวน ๑๔๒,๖๐๘ บาท
ในโอกาสนี้ทาง สพป.ชลบุรี เขต ๓ ขอขอบคุณท่านผู้มีความเมตตา และท่านผู้ใจบุญ ทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินสบทบช่วยเหลือแก่นักเรียนดังกล่าว เป็นอย่างสูง

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1515.html