เคารพธงชาติ แสดงความจงรักภักดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการปฏิบัติงาน พร้อมได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรในสำนักงานทราบ