สพม.19 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และCloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สพม.19 ร่วมกับ บริษัท สุวิมลกรุ๊ป จำกัด  อะรูบ้า ไทยแลนด์  (Aruba Thailand) และความร่วมมือจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สพม.19 และโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด 52 โรงเรียน มีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร และสามารถนำเทคนิควิธีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้

……………………………………………..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.19