สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุม พัฒนาร.ร.ขนาดเล็ก

นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมกับส่วนราชการ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด กศน.อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้แทนชุมชนในเขตอำเภอสามเงา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีนายสิงห์คาร อ้นมั่น ปลัดอำเภอสามเงาเป็นประธานการประชุม.