+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

^^^^  วันพฤหัสบดี  ที่ 21  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562   เวลา 09.30 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนายณัฐเมศร์  ธีรจิตตินันท์  ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี  ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน    โดยมีนายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย  ผู้อำนวยการ สกสค.แม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน   +++   ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน