สพป.ตาก เขต 1 เร่งดำเนินการตามแผนพัฒนาร.ร.ขนาดเล็ก อำเภอบ้านตาก

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.ตาก เขต 1 ร่วมประชุมกับส่วนราชการ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด กศน.อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้แทนชุมชนในเขตอำเภอบ้านตาก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จ.ตาก เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยบูรณากับทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีนายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม.