รร.สันป่าตองวิทยาคม ต้อนรับคณะมูลนิธิ YMCA ดูงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับมูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ และพันธมิตรภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานโครงการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ดร.สันติ คุณแสงเทียน พงษ์พันธ์เดชา อาคาร 92 ปี

หลังจากนั้น คณะครูและยุวมัคคุเทศก์โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นำคณะศึกษาดูงาน มูลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ และเครือข่ายพันธมิตรภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย พม่า ลาว กัมพูชา และไทย ตามโครงการ Regional Green Ambassadors Training เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาทิ Green Classroom ห้องเรียนสีเขียว,  Waste Management การจัดการขยะ,  Composting การทำปุ๋ยหมัก,  Bio – Farming โครงการ ชีววิถี,  Smart Farm พื้นที่เกษตรอัจฉริยะ

#ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม