+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม อกศจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน+++

^^^วันศุกร์  ที่ 22  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2562 เวลา  09.30 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและนางสาวสุวรีย์  พร้อมกิติพงศ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ    เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสมชาย  คำใส  ประธานอนุกรรมการ  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม    ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ++ธีรธิดา  พรหมมาแบนภาพ//ข่าว++

ธีรธิดา พรหมมาแบน