++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.พะเยา เขต 1 +

^^^^^^  วันศุกร์  ที่ 22  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562   นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ,กลุ่มนโนบายและแผน  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ในโอกาสมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรูปแบบการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รางาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน