สพป.ชัยนาท สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

สพป.ชัยนาท ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                                                                                                                                                                >> วันที่ 10 พ.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าเยี่ยมติดตามเป็นกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6    ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดยในภาคเช้าเป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 81 คน ขาดสอบ 13 คน ชั้น ป.6 มี  ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 223 คน ขาดสอบ 12 คน ในภาคบ่ายเป็นการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 92 คน ขาดสอบ 6 คน ชั้น ป.6 มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 238 คน ขาดสอบ 14 คน ทั้งนี้ ผู้แทน สพฐ. นำโดย นายภาสกร แสนทวี รอง ผอ.รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี พร้อม น.ส.สุพัตรา ยี่สุ่นทอง ครู ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการสอบดังกล่าว โดยมีนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมนายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผอ.รร.อนุบาลชัยนาท และนายสมศักดิ์ พรตด้วง รอง ผอ.รร.อนุบาลชัยนาท ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยม สำหรับการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี