สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมโครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตน์ขอนแก่นและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตน์  นครราชสีมา   จัดอบรม“โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”  หลักสูตรการเรียนรู้ Business for Young (BYP) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยจัดให้การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ถูกต้องในการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ  สามารถวางแผนการเรียนและงานในอนาคตของนักเรียนได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและมีงานทำร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  โดยมีนักเรียน/ครูแนะแนวจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 57 โรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ