โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.35 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกลอนในหนังสือสารานุกรมฯ

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีวิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งกาพย์ยานี 11 หัวข้อ สวนสวย ในการประกวดแต่งกลอนในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310- เอ1 ประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป ฝึกสอนโดยคุณครูลำจวน พันธ์วิริยากุล เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน