สพม.39 จัดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3

 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 3 พร้อมเยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรงเรียนเข้าร่ามการแข่งขันในครั้งนี้  ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก