ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 中国文化体验营

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สพม. ๑๑ ร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 中国文化体验营 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาจีนให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษา

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๓ คน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการชงชา การเล่น “กู่เจิง”  การทำอาหาร การตัดกระดาษ   มวยจีน  ทำหน้ากากและถักเชือก นอกจากนี้คณะวิทยากรได้ติวและจำลองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK)

ข่าว : ยุพยง ใจกว้าง
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ชาคริต เพ็ชระ, สิเรียม ประชุมรัตน์

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
พิธีเปิด

กิจกรรมชงชาจีน

เรียนกู่เจิง

กิจกรรมมวยจีน

ทำอาหารจีน

กิจกรรมระบายสีหน้ากากจีน

ติวข้อสอบ HSK

กิจกรรมตัดกระดาษจีน