สำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

นายภิรมย์ นิช่างทอง  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 ณ สนามกีฬา ร.ร.ตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ปีนี้มีลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 22 โรงเรียน รวมผู้ร่วมพิธีจำนวน 1,549 นาย.