สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เจ้าภาพการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ”  ครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ”  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  วัตถุประสงค์เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมการติดต่อประสานงานระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงานของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  มีนายธนชน   มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงานและมีนายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2/  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 /นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ  รอง ผอ.สพม.30  รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต30  พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1,2,3 และ สพม.เขต 30  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฯ   ซึ่งการแข่งขันฯ จะจัดเป็นประเพณีต่อไปทุก ๆ ปี  แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและในปี 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯต่อไป