สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน